Opere a verde, impianti e irrigazione per una superficie totale di 650000 mq.