Opere a verde vari ambiti per una superficie totale di 15000 mq.